עבירות תנועה

האם עבירות תנועה הינן עבירות פליליות?

הרשעה בעבירת תנועה הינה הרשעה בעבירה פלילית לכל דבר.

עבירות כדוגמת מעבר בצומת בעת שהאור האדום דולק ברמזור, חציית פס הפרדה רצוף, נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף, נהיגה בשכרות, נהיגה בחוסר זהירות, עקיפה מסוכנת, אי ציות לתמרור עצור, אי מתן זכות קדימה, כולן מהוות עבירה פלילית.

 

דוגמא לתיק: אב בן 50, בעל רישיון נהיגה, הרשה לבנו לנהוג ברכבו. הבן, בגיל 17 אינו בעל רישיון נהיגה.

מדובר בתיק כפול, בו האב והבן נאשמים בפלילים.

הטיפול בתיק מחייב תכנון והערכות להתמודדות מיטבית עם ההליך הפלילי משפטי. הטיפול מתחיל בהפרדת דיונים כך שעניינו של הנער ידון בבית משפט לנוער ושל הבגיר בבית משפט לתעבורה. בדרך זו יקבל הנער התייחסות תואמת לנסיבותיו השונות משל האב הבגיר.

הטיפול בתיק מחייב עיון בכל המסמכים והנסיבות הסובבות את האירוע. תפקיד העו"ד המייצג כולל לימוד חומרי התביעה המצויים בידי התובע המשטרתי והכנת התייחסות אשר תיפרש בצורה הדרגתית בבית המשפט.