תצהיר נפגע עבירה

 

נפגע עבירה, כהגדרתו בחוק זכויות נפגעי עבירה, זכאי למסור לתביעה הצהרה בכתב על כל פגיעה ונזק שנגרמו לו בעקבות הפגיעה (נפשית, גופנית או ברכוש). זכות זו קיימת בכל סוגי העבירות.

 

מי זכאי?

  • (נפגע עבירה) בלי קשר לסוג העבירה ממנה נפגע.

 

תהליך מימוש הזכות

  • נפגע העבירה יערוך בכתב את הדברים, שאותם ירצה להביא לידיעת בית המשפט, ויגיש אותם לתובע בתיק המתנהל בעניינו.

  • התובע מחוייב להגיש לבית המשפט את ההצהרה כחלק מהראיות בשלב הטיעונים לעונש.

  • בניגוד לתסקיר נפגע, ייתכן שהנפגע ייקרא להעיד על ההצהרה שנתן, ואף ייחקר בחקירה נגדית עליה.

 

חשוב לדעת

  • הצהרת נפגע אינה באה במקום תסקיר נפגע במקרים של עבירות מין או אלימות.

© 2021 by ShanyLaw.com

 Fax: 02-533-5704

Office:  03-609-2922

אבן גבירול 2, בית אליהו, קומה 8, תל-אביב

2 Eben Gvirol St., Eliyahu Building, 8th Floor

Tel-Aviv, Israel

לקבלת ייעוץ מיידי: