הצלחות בתיקים

משרד עורכי הדין פרופ' עציוני ממוקם ברף העליון של המשרדים בעלי הידע הפלילי התאורתי והאקדמי לצד הניסיון הנדרש ללקוחותנו לטיפול משפטי בענייניהם.

לאורך השנים מספק משרד עוה"ד עציוני שירותי ייעוץ וייצוג משפטי בתחום הפלילי ובמעטפת המשפטית הנדרשת ללקוחותנו בהתאם לצרכים המשפטיים האישיים והמסחריים שמלווים אותם, בדרך של טיפול במקרה או טיפול שוטף ליחידים ולחברות. מוצגות להלן דוגמאות לתיקים שטופלו על ידנו:

תלונות שווא בנושא הטרדה מינית:

לקוח המשרד, אדם ללא דופי, בעל משפחה ומעמד חברתי הוזמן יום אחד למשטרה לחקירה בתלונה על הטרדה מינית אשר הוגשה על ידי לקוחה שקיבלה ממנו שירות.

במאמר מוסגר יאמר כי תלונת שווא נקראת גם תלונה שקרית, תלונת כזב, יכולה להיות מוגשת בעל-פה או בכתב לא רק לתחום עבירות המין אלא יכולה להיטען גם כנגד: שיבוש מהלכי משפט, עדות שקר, בידוי ראיות, שבועת שקר, תצהיר שקר, עדויות סותרות, סירוב להעיד, השמדת ראייה, העברת ידיעות כוזבות, הדחה בחקירה או בעדות, הטרדת עד, השפעה לא הוגנת ועוד.

שלב הטיפול הראשון: לצורך התמודדות יעילה מול התלונה אשר הלקוח טען כנגדה שהינה שקרית, היה לברר את עובדות המקרה ולנתח את הסיפור שתיאר הלקוח מנקודת מבטו הסובייקטיבית.

הלקוח הוזמן למשרדנו ובמשך שעות נפרשה גרסתו על פרטיה הקטנים ונותחו מרכיביה, לא תמיד אלו שהלקוח ראה להזכיר כחשובים בעת שסיפר את הסיפור בראשונה. נאספו מסמכים ועדויות והם הוכנו למבחן המשטרה, תוך ניקוי פרטים שאינם רלוונטיים לאירוע.

שלב הטיפול השני: הלקוח הוכן למסירת עדותו במשטרה, תוך התמקדות בפרטים הרלוונטיים למקרה וקיום סימולציות עד אשר הלקוח הרגיש בטוח לצעוד לחדר החקירות ולמסור את גרסתו באופן מדויק, סדור ושיטתי.

שלב הטיפול השלישי: גרסתו של הלקוח התקבלה כמהימנה והתיק נסגר. האינטרס של הלקוח היה שהתיק ייסגר מחוסר אשמה והטיפול בתיק המשיך מנקודה זו ישירות מול המשטרה לשם סגירת התיק כך שלא יישאר ללקוח רישום במרשם הפלילי המשטרתי.

סגירת תיק בעילת העדר אשמה:

לקוחת המשרד אשר ביקשה להתקבל למקום עבודה מסווג, חששה שתידחה על ידי מקום עבודה מסיבה שנתוניה מצויים בקובץ המרשם הפלילי של מדינת ישראל (בעקבות חקירה בעבר שלא הבשילה להגשת כתב אישום). קןבץ המרשם הפלילי חשוף לכל רשויות הביטחון בתהליך בדיקת מועמדים לשירות במגזר הציבורי: בצה"ל, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר, בשירות ביטחון כללי - השב"כ, במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים - המוסד, במשרד החוץ וכדומה. קובץ הרישום הפלילי המשטרתי מהווה גם נקודת ייחוס בבדיקת מועמדים לתפקידים במגזר הפרטי.

לכן, בדיקה אודות מועמד\ת הנסמכת על נתוני קובץ הרישום הפלילי המשטרתי כאשר נתוניו מצויים בוו מהווה נקודת כשל בתהליך הגיוס כמו גם הקידום.

במאמר מוסגר יאמר כי קיימים מספר סוגים של סגירת תיק חקירה משטרתי והם: בעילה של חוסר עניין לציבור, בעילה של חוסר ראיות ובעילה של חוסר אשמה. העילה האחרונה כלומר "חוסר אשמה" הינה זו שמאפשרת מחיקה מוחלטת ללא השארת עקבות פליליים במרשם הפלילי המשטרתי.

שלב הטיפול הראשון: קיימנו ברור נתונים לרבות מעבר על גרסת הלקוחה, נתוני התיק המשטרתי, נתונים סביבתיים, הוראות החוק ונהלי המשטרה הרלוונטיים.

שלב הטיפול השני: הגשנו בקשה מנומקת לסגירת התיק בעילה של חוסר אשמה. במקרה זה נדרש לקיים דיון עם נציגי המשטרה והפרקליטות בו הצגנו טיעונים לסגירת התיק מחוסר אשמה.

שלב הטיפול השלישי: מטעמים השמורים עם נציגי החוק נדרשה גם פניה מצידנו לערכאות בבקשה לקבלת סעד שיפוטי וצו המורה למדינה לפעול לסגירת התיק בעילה של חוסר אשמה.

שחרור ממעצר:

לקוח המשרד נעצר על ידי משטרת ישראל בהמשך לתלונה שהוגשה כנגדו. המשרד נכנס לתמונה לאחר שבוצע המעצר ולאחר שהמשטרה ביקשה להאריך את המעצר..

שלב הטיפול הראשון: קיימנו ברור אודות עובדות המקרה, גרסת הלקוח, עדים ונתוני התיק המשטרתי. מנתוני המקרה גיבשנו קו הגנה ותקיפת המשטרה בגין התנהלות משטרתית שהיתה בניגוד לנהלים, בניגוד לחוק ובניגוד לפסיקה הנוגעת לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

שלב הטיפול השני: קיימנו ייצוג ועמידה על זכויות הלקוח בפני בית המשפט במספר דיונים.

עבירת אינוס - זיכוי מאישום:

לקוח המשרד נאשם בתיק אונס. המשרד קיבל על עצמו את ייצוג הלקוח בעת שהיה במצב אישי קשה ולאחר שהעו"ד שלו הפסיק לייצגו.

שלב הטיפול הראשון: איסוף הנתונים וביצוע ניתוח מדוקדק למקרה ביחס ליסודות סעיפי העבירה בביצועה הוא הואשם. התקיימה בדיקה מקיפה לקשר שנטען בכתב האישום בין התנהגות הלקוח, נסיבות המקרה והקשר להתקיימות התוצאה. פסקי הדין שהתביעה טענה להם אובחנו מהמקרה.

שלב הטיפול השני: הלקוח הוכן למסירת עדותו בבית המשפט, תוך התמקדות בפרטים הרלוונטיים למקרה וקיום סימולציות עד אשר הוא הרגיש בטוח לעלות לדוכן העדים ולמסור את גרסתו באופן מדויק, סדור ושיטתי.

שלב הטיפול השלישי: התמודדות בבית המשפט כנגד טענות התביעה, העדויות שהביאה ושכנוע בית המשפט, עקב בצד אגודל שגרסת התביעה אינה משכנעת ונותר למעלה מספק סביר.

תיק תעבורה - קיצור תקופת שלילה:

כנגד לקוחת המשרד נפסקה תקופת שלילת רישיון נהיגה לתקופה ארוכה. פסק הדין מנע מהלקוחה להתפרנס, פגע בחייה האישיים ומשפחתה ולמעשה נמנעה ממנה הזכות לחופש תנועה. המשרד קיבל על עצמו את ייצוג הלקוחה לאחר שנפסקה השלילה וטרם שהפקידה את רישיונה.

שלב הטיפול הראשון: איסוף נתונים רחב אודות הלקוחה, נתוניה האישיים והעבר התעבורתי שלה כפי שבא לידי ביטוי ברישומי אגף התנועה במשטרת ישראל. בשלב זה נבדק קיומו של איזון בין העונש ומטרותיו לבין הפגיעה בלקוחה, זאת על משמעויותיו השונות.

שלב הטיפול השני: הכנת והגשת ערעור לבית המשפט על העונש שנפסק, התמודדות עם טענות המדינה ושכנוע בית המשפט בכך שהעונש שהוטל חורג מתחום הסביר.

 

תיק אזרחי - קנסות חברת סלולר:

כנגד לקוח המשרד הועלתה מאת חברת סלולר דרישה כספית המלווה באיומים. נושא הדרישה מאת חברת הסלולר כלל טענה לשימושים שכלל לא היו מוכרים ללקוח וחריגים מדפוס השימוש הרגיל שלו.

חברת הסלולר, לא רק שלא נעתרה לבקשת הלקוח לביטול החוב הנטען על ידה ולהפסקת האיומים, אף הגדילה את הסכומים הנדרשים והגבירה את האיומים, דבר שגרם ללקוח להתדרדרות בריאותית.

שלב הטיפול הראשון: איסוף נתונים אודות המקרה ופניה לחברת הסלולר.

שלב הטיפול השני: דיון עם נציגי המחלקה המשפטית של חברת הסלולר ושכנועם לסוג מדרישתם, תוך תשלום ללקוח עבור הוצאותיו.

נדל"ן  - רכישה מורכבת של דירה:

לקוח המשרד ביקש לרכוש דירה שהועברה בירושה ל- 14 בני משפחה. האתגר היה להעביר את העסקה בפרק זמן קצר.

חלק מהיורשים היו קטינים והתהוותה מחויבות לקבל את אישור בית המשפט לעסקה. הצורך נבע בחלקו מכך שהצוואה לא צפתה פני עתיד ונעדרו ממנה הוראות ברורות לשימוש בכספים שיתקבלו עבור הנהנים מהצוואה, אשר היו קטינים בעת ביצוע העסקה.

שלב הטיפול הראשון: איסוף נתונים והכנת מכלול המסמכים לרבות חוזים יפויי כוח ופניות מגוונות לרשויות לאישור העסקה.

שלב הטיפול השני: הופעה בפני בית המשפט לענייני משפחה לצורך אישורו. בבית המשפט הוצגו הדברים ודרך הטיפול שהתקיים בתהליך.

ביטוח  - ייצוג לקוח מול חברת ביטוח שסירבה לשלם את תקבולי הביטוח:

לקוח פנה למשרדנו לאחר שחברת ביטוח סירבה לשלם את התחייבויותיה בעקבות פטירתה של אשתו. חברת הביטוח עמדה בסירובה לשלם חלק אחד בפוליסה והערימה קשיים מהותיים ובירוקרטיים על תשלומים אשר להם היה זכאי הלקוח בחלק אחר של הפוליסה.

שלב הטיפול הראשון: איסוף נתונים והכנת מכלול המסמכים להוכחת זכאות הלקוח לקבלת כספי הפיצוי מחברת הביטוח. הכנת מכתבי דרישה, כתב תביעה והגשת התביעה לבית המשפט.

שלב הטיפול השני: הופעה בפני בית המשפט, הצגת הדברים, שמיטת הקרקע תחת טיעוני חברת הביטוח ושכנוע השופט בזכאות הלקוח לקבלת כספי הפוליסה.