RECENT POSTS: 

הלסדום היינו אם לעמורה דימינו?


בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את הערעור על הארכת מעצרו של האב, תושב העיר, שנחשד כי הציע למכירה את בתו בת השלושה חודשים תמורת כמאה אלף שקלים. "שעה שאדם מוכר תינוקת לאדם זר הוא יכול לצפות כי זו יכולה להגיע לעבדות, זנות או ביצוע עבירת מין", נכתב בהחלטת בית המשפט המחוזי, "מי שמסוגל למכור את בתו יכול לעשות הכול תמורת בצע כסף". החשוד נעצר שלשום ומעצרו הוארך בשבעה ימים.

סעיף 377א לחוק העונשין מתייחס לעבירת סחר בבני אדם בקובעו, כי הסוחר באדם ומעמידו בסכנה, אשר תביאו לידי עבדות או מעשה זנות או ביצוע עבירת מין בו, עובר עבירה של סחר בבני אדם ואם העבירה נעברה בקטין, הרי שדינו של עובר העבירה הינו מאסר עשרים שנה.

עד כה נעשה שימוש בסעיף זה בעיקר בהקשרים של סחר בנשים לצורכי זנות או סחר באיברים, אך מדינת ישראל טרם ראתה שימוש בסעיף זה בהקשר של תינוקת בת חודשים ספורים אשר נמכרת כחפץ בידי אביה.

סעיף הסחר בבני אדם הינו סעיף חשוב ומרכזי אשר נחקק בשנת 2006 וביקש להגן על חירותו וכבודו של אדם, לבל ימכר וימסר כחפץ מיד ליד ופן, חלילה, יעשו בו, באדם, כל עסקה אחרת. שלומו הנפשי והפיזי של האדם הינו הערך העומד בבסיס האיסור הפלילי.

לתומנו חשבנו, החברה והמחוקק בישראל, כי מציאות כמו שהוצגה בבית המשפט המחוזי, שמורה לתסריטי אימה בהוליווד, אך לצערנו התבדינו והמציאות עולה על כל דמיון.

אין לנו אלא לברך על חקיקתו של סעיף כה חשוב בחוק העונשין המבקש לשים במרכז השיח ציבורי החברתי והמשפטי את כבוד האדם, חירותו ושלמות נפשו וקל וחומר של קטין חסר ישע ולקוות שמקרה זה יהיה חריג ומוקצה במדינתנו.

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1165741

#סחרבבניאדם #ביתמשפט #מעצר #חקירה #חוקהעונשין

פרופ' לימור עציוני צברה במשך שנים ניסיון ומוניטין כמומחית במשפט פלילי ומסחרי ובעלת כישורים בתחום הליטיגציה והייצוג בערכאות השונות. המשרד מספק שירותי ייצוג פלילי בכל רחבי הארץ.

 

מחקריה ומאמריה של פרופ' לימור עציוני מצוטטים בבית המשפט העליון, בדיוני הכנסת, בהצעות חוק, בפרקטיקה ובאקדמיה, כתביה מהווים תשתית בדיוני הכנסת לניסוח החוק ובבתי המשפט לפסיקה ולעניין מדיניות אכיפה.

  • Facebook Clean Grey
  • LinkedIn - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle