RECENT POSTS: 

שני מאסרי עולם לאב שרצח את בנותיו


גזר הדין ראוי ומשקף את סלידת החברה ומערכת המשפט בישראל מפגיעה בחסרי ישע בתוך המשפחה. בית המשפט גזר שני מאסרי עולם מצטברים ולא חופפים ובכך נתן משקל רב וערך לחייהם שנגדעו באכזריות בטרם עת על ידי מי שהיה אמור להיות אוהבם ומגינם. פגיעת ילדים בידי הוריהם איננה עוד דבר נדיר, לצערנו והגיע העת שקולם של הילדים חסרי הישע ישמע.

בפסק דין שעסק באם שרצחה את ילדה כתב השופט חשין ז"ל: "שאם לא אנו, בית-המשפט, נזעק את זעקתו של פלוני הקטון, עולל בן ארבעה חודשים וחצי שבִּן יום היה ובן יום אבד - ועד השמיים נזעק - מי יזעק לו?" היום בית המשפט זעק זעקה רמה וגדולה.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4738968,00.html

#רצח #פשע #מאסרעולם #רצחילדיםבידיהוריהם #גזרדין #ביתמשפט

פרופ' לימור עציוני צברה במשך שנים ניסיון ומוניטין כמומחית במשפט פלילי ומסחרי ובעלת כישורים בתחום הליטיגציה והייצוג בערכאות השונות. המשרד מספק שירותי ייצוג פלילי בכל רחבי הארץ.

 

מחקריה ומאמריה של פרופ' לימור עציוני מצוטטים בבית המשפט העליון, בדיוני הכנסת, בהצעות חוק, בפרקטיקה ובאקדמיה, כתביה מהווים תשתית בדיוני הכנסת לניסוח החוק ובבתי המשפט לפסיקה ולעניין מדיניות אכיפה.

  • Facebook Clean Grey
  • LinkedIn - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle