תקיפת עובד ציבור

תקיפת אדם מהווה עבירה פלילית. עובדי ציבור ממלאים תפקיד חשוב בחברה ועל כן, סבר המחוקק כי ראוי להגדיר עבירת תקיפה נפרדת לעובדי ציבור. כך, לצד עבירות התקיפה השונות המופיעות בחוק העונשין, ישנה עבירה של תקיפת עובד ציבור (סעיף 382 א) על-פיה, התוקף עובד ציבור כאשר התקיפה קשורה למילוי חובתו, דינו יהיה מאסר של שלוש שנים. בנסיבות שונות, החמיר המחוקק עם המבצע וקבע עונש מאסר של חמש שנים, למשל כאשר התוקף היה מזוין בנשק חם או קר, התקיפה הייתה בצוותא של שני אנשים לפחות, הנתקף הוא עובד חירום (כמו רופא, חובש) המטפל באדם שמצוי בסכנה חמורה.

בקרב עובדי ציבור נכללים, בין השאר, ראשי ערים ורשויות מקומיות ועובדי הרשויות, פרקליטים, שוטרים, סוהרים, רופאים, צוותי מד"א, מורים, עובדי ביטוח לאומי, עובדי השירותים הוטרינריים, פקחים של רשויות שונות ועוד.  בעצם היותו נציג של המדינה, לעובד מדינה יש מעמד מיוחד, ופגיעה בעובד שכזה היא פגיעה ברשות עצמה.

מלבד תקיפת עובד ציבור, חוק העונשין אוסר גם את העלבתו של עובד הציבור. אישום זה הינו כמובן קל יותר, אך עדיין יכול לגרור אחריו רישום פלילי ופיצויים לעובד הציבור.

העלבת עובד ציבור

עבירה של העלבת עובד ציבור מתבטאת בתנועות, מילים, או מעשים בעת שהוא עוסק במילוי תפקידו או בנוגע למילוי תפקידו, כאשר הכוונה במונח העלבה היא פגיעה בשמו הטוב של העובד או ביזויו. אין צורך להוכיח כוונה מיוחדת, אלא רק שהנאשם היה מודע לטיבה של העבירה, ואין זה משנה אם היו או לא היו בדבריו שמץ מן האמת (שלא כמו במקרה של תביעת לשון הרע). העונש על עבירה זו הוא עד שישה חודשי מאסר.

תקיפת עובד ציבור

לפי חוק העונשין, תקיפת עובד ציבור כמוה כתקיפת הרשות בה הוא עובד מכיוון שהוא מייצג אותה ופועל בשמה. לפיכך, תקיפת עובד ציבור היא חמורה יותר מתקיפה "סתם", ובוודאי מהעלבת עובד ציבור, שכן העבריין מפריע באופן אקטיבי לעובד הציבור.

העונש על תקיפת עובד ציבור הוא עד כשלוש שנות מאסר. עם זאת, בנסיבות הבאות העונש הוא כחמש שנים:

  1. אם הייתה כוונה תחילה להכשיל את העובד מלבצע את תפקידו

  2. אם נעשה שימוש בנשק חם או קר

  3. אם התקיפה נעשתה על ידי יותר משני אנשים

  4. כאשר העובד הוא עובד חירום המטפל באדם הנמצא בסכנת חיים או בסכנה לשלמות הגוף או כאשר העובד הוא עובד בחדר מיון.
     

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות של העלבת עובדי ציבור וכן תקיפת עובדי ציבור. 

לפרטים נוספים וליצירת קשר לחץ/י כאן