ספרות: 
נוער במשפט הפלילי (2019) הוצאת נבו - על הספר
רצח ילדים בידי הוריהם (2016) הוצאת נבו - על הספר
גילוי עריות: ההיבט המשפטי של התופעה מנקודת מבטן של נשים בגירות קורבנות בילדות (2009) הוצאת נבו - על הספר

Unsafe Home  (2020) Lexington Books, An Imprint of Rowman & Littlefield - על הספר

 
 
מאמרים בעברית:​
 1. הדין הפלילי ככלי להתמודדות עם תופעת האלימות המקוונת בקרב בני נוער - "סייבר, מודיעין וביטחון" כרך 4 גיליון 1 (2020) 95.
 2. השימוש בטכנולוגיות ביומטריות — היבטים נורמטיביים ומשפטיים - "סייבר, מודיעין וביטחון" כרך 3 גיליון 2 (2019) 85.
 3. המעמד המדעי והמשפטי של זיכרונות טראומה מינית בגיל הילדות ששוחזרו בזיכרון לאחר תקופת שכחה (אמנזיה) - "משפט רפואי וביו-אתיקה" גיליון 7 (2017) 11.
 4. FGM ("מילת נשים") בישראל: על הצורך בעיגון חקיקתי שיאסור את התופעה - שערי משפט ט (2017),191.
 5. התיישנות בעבירות המין בישראל - הדין המצוי מול הדין הרצוי - הדו"ח השנתי של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית "בדלתיים סגורות: פגיעה מינית וההליך הפלילי" - (2019) 31.
 6. מפטרנליזם מוסרי לניהול סיכונים: על גישה ראויה יותר להתמודדות עם פורנוגרפיה במשפט הפלילי הישראלי - מחקרי משפט ל-3 (2016), 837.
 7. הציץ ונפגע: בחינת הזכות לפרטיות של נפגעי עבירה למול מציצנות הציבור - עיוני משפט ל"ו, חוברת 3 (2014).
 8. בעקבות ע"פ 5582/09 פלוני נ' מדינת ישראל- הרהורים ביחס לשאלת הזיכרון המודחק במשפט הישראלי- עלי משפט יא (2014), 479.
 9. בריונות במגרש המשחקים המקוון- אחריות ספקיות התוכן ומפעילות האתרים על הנעשה בשטחן- המשפט יז(2) (2013), 463.
 10. השינוי המשפטי בעבירת הסחר בנשים בישראל : העתיד המעשי עובר דרך התאוריה –שערי משפט ו' (2013),161.
 11. היחסיות של זכות ההתייחדות, האם הגיע הזמן לשינוי? - מאזני משפט ח (2012), 127.
 12. תופעת הפדופיליה וחוק הגנת הציבור מפני עברייני מין-על החיבור המתבקש בין פסיכולוגיה-פסיכיאטריה לבין פיתוח נורמות משפטיות ראויות להתמודדות עם התופעה עלי משפט ט (2011), 239.
 13. האם פסיכולוגיה יכולה לשמש מקדם הגנה- נשים בגירות קורבנות גילוי עריות בילדות כמקרה מבחן לבחינת הקשר בין הפסיכולוגיה לבין המציאות הפלילית- נזיקית - שערי משפט ה (2009), 71.
 
 
 
מאמרים באנגלית:
 1. Pornography as a Tool for Perpetuation of Gender Hierarchy the United States as a Case Study - Southwestern Law Review, Vol.49(2), pp.215-242 (2020).
 2. The Crime of Grooming - Child and Family Law Journal, Vol.8, Issue 1, pp.1-18 (2020).
 3. Criminal Law as a Tool for Dealing with Online Violence among Youth - Cyber, Intelligence, and Security, Vol. 4, No. 1, pp. 95-106 (2020).
 4. Contemporary Aspects of Female Genital Mutilation Prohibitions in the United States - American University Journal of Gender, Social Policy & The Law, Vol. 28 No. 1, pp.39-62 (2020)
 5. The Use of Biometric Technology – Normative and Legal Aspects - Cyber, Intelligence, and Security, Vol. 3, No. 2, pp. 99-109 (2019).
 6. International Misconceptions: The Insanity Defense in Filicide Cases — Israel as a Case Study- Criminal Law Bulletin, Vol. 55 , No. 2 , (March 2019), p.205.
 7. Identity Theft and Exposure to Harmful Content—Internet Risks for Teenagers - Cyber, Intelligence, and Security, Volume 2, No. 3, (December 2018), p.3.
 8. Non-Contact Internet Sex Crimes against Minors: A Review through Comparative Law - Athens Journal of Law, Volume 4, Issue 3, (July 2018), p.229.
 9. The Tension between Due Process of Law and Counter-Terrorist Measures During the Initial Stages of Criminal Procedure - Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 2, Issue 2, (2014), pp. 189-214.
 10. Compensating the Adult Victim of Childhood Incest: From Criminal to Constitutional Compensation - Women's Rights Law Reporter, Vol. 34, Issue 4 (Summer 2013), pp. 303-357.

© 2020 by ShanyLaw.com

 Fax: 02-533-5704

Office:  03-609-2922

אבן גבירול 2, בית אליהו, קומה 8, תל-אביב

 

לקבלת ייעוץ מיידי: