עבירות בנייה

עבירת בניה הינה עבירה פלילית בארבעה מצבים כאשר ולכל אחד ענישה שונה:

 

 • ביצוע בלא היתר של עבודה או שימוש במקרקעין

 • ביצוע או שימוש בסטייה מהיתר או תוכנית

 • שימוש חורג

 • בניה על קרקע חקלאית  (קבלן; אדריכל; מהנדס; בעל מקרקעין, בעל ההיתר ועוד)

 

נאשם בעבירת בניה חשוף לאכיפה וענישה כדלקמן:

 

 • באמצעות הליך המנהלי המתבצע מחוץ לכותלי בית המשפט 

 • באמצעות הליך מנהלי המתקיים בבתי המשפט

 • באמצעות מעצר

 • באמצעות צו הפסקה שיפוטי

 • באמצעות צו זמני למניעת פעולות הכנה לבניה או לשימוש ללא היתר

 • באמצעות השבת המצב לקדמותו

 • באמצעות איסור המשך הנאה מפירות העוול

 • באמצעות הליך פלילי ע"פ סדר הדין הפלילי במסלול מקביל למסלול המנהלי

 • באמצעות מתן צו הריסה בלא הרשעה

 • באמצעות איסור על חיבור לחשמל, מים ולטלפון

 • ניתן בתנאים מסוימים להכשיר בניה בדיעבד