שוחד

עבירת השוחד מוגדרת בסעיף 290 לחוק העונשין. על פי הגדרת החוק, נתינת דבר כסף או טובת הנאה לעובד ציבור, על מנת שיפעיל את כוחו לטובת הנותן, זהו שוחד. טובת ההנאה יכולה להתבטא בכסף, במוצר שווה כסף, שירות, או כל דבר אחר. קרי, כל הטבה באשר היא. טובת ההנאה יכולה להינתן תמורת ביצוע פעולה או הימנעות מעשייתה; באופן ישיר או על ידי מתווך וכן להינתן תמורת פעולה אשר העובד ציבור חייב לעשות במסגרת תפקידו. באם מדובר בעובד ציבור בכיר, לא מן הנמנע  כי, בנוסף לעבירת השוחד, יואשם העובד גם בהפרת אמונים. ראוי לציין, כי התביעה אינה חייבת להוכיח קיומו של קשר ישיר בין מתן השוחד לבין סיפוק התמורה מצידו של מקבל השוחד.

מה נחשבת "טובת הנאה"?

הפסיקה מגדירה "טובת הנאה" ככזו שאיננה חייבת להיות פורמאלית מבחינת סמכויות עובד הציבור בכדי להיות קשורה לתפקיד. כל מקרה בו עובד ציבור פועל על בסיס שוחד מהווה עבירה פלילית, וזאת גם כאשר הפעולה עצמה נעשתה תוך כדי "השפעה", "ניצול כוח" ואף על ידי מתווך. יתרה מכך, טובת ההנאה יכולה להיות גם עתידית, וזאת כאשר עובד הציבור מקבל שוחד במועד מסוים, תוך רצון מצידו של המשחד לטובות הנאה עתידיות.

מהו העונש בגין עבירת השוחד?

העונש בגין עבירת שוחד יכול להגיע עד כדי שבע שנות מאסר בפועל. חשוב להדגיש כי החוק איננו מבדיל בין מקבל השוחד לנותן. יחד עם זאת, לרוב, מקבל השוחד יישא בגזר דין חמור יותר. עם הצטרפותה של ישראל לארגון ה-OECD, הורחבו המאמצים מבחינת מיגור תופעת השוחד במערכת הציבורית. במסגרת מאמצים אלו, התווספה לאחרונה גם עבירה של מתן שוחד לעובד ציבור זר.

מי נחשב "עובד ציבור" ואת מי ניתן לשחד?

חשוב להדגיש כי שוחד ניתן רק לעובד ציבור. בתי המשפט נוטים לפרשנות רחבה לגבי קבוצת האנשים הנחשבים כעובדי ציבור. רכיב מהותי נוסף בהגדרת העבירה הינו מתן טובת ההנאה בעד כל פעולה שעושה עובד הציבור ויש לה קשר לכהונתו בתפקיד ציבורי. כלומר, די בכך שעובד הציבור מנצל את השפעתו, גם אם אחר מבצע את העבודה. לחלופין, לא נדרש כי השוחד ניתן למען ביצוע פעולה מסוימת. קרי, גם אם טובת ההנאה ניתנה על מנת שבעתיד ינצל הנותן את שירותי עובד הציבור, מדובר בשוחד.

לנוכח העובדה כי טווח הענישה בעבירת השוחד נע על הציר שבין עבודות השירות למאסר בפועל, עיתוי נכון ויעוץ משפטי מנוסה יכול להביא לתוצאה הרצוייה. לכן, מי שהוגשה כנגדו תלונה בעבירת השוחד, יעשה נכון אם יפנה במהירות האפשרית לעורך דין מנוסה בתחום.

משרדנו מתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירת השוחד כאשר מטרתינו העיקרית והחשובה הינה מיזעור הנזק המשפטי שייגרם ללקוח. 

לפרטים נוספים וליצירת קשר לחץ/י כאן