מכירת אלכוהול לקטין

סעיף לסעיף 193א לחוק העונשין המתייחס לאיסור מכירת משקאות משכרים לקטין, קובע כי:


"(א) המעודד או משדל אדם שלא מלאו לו שמונה-עשרה שנים לשתות משקה משכר, דינו - מאסר שלושה חדשים.
(א1) המוכר משקה משכר לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים, דינו - מאסר שישה חודשים.
(ב) בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים לשם שתייה במקום, לא ימכור ולא יגיש משקה משכר לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים ולא יעודד אדם כאמור לשתות משקה משכר; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר ששה חדשים.
(ג) בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים, רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו משקה משכר, שיציג לו תעודה בה ניתן לוודא את גילו; לא הציג האדם תעודה כאמור, לא יסופק המשקה למבקש. 
(ד) בעל עסק שבו נמכרים משקאות משכרים, יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שיקבע שר המשטרה בתקנות, הודעה המפרטת את הוראות סעיף זה ואת הוראות סעיף 193(ג).
(ה) מי שלא קיים הוראות סעיף קטן (ד) רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי רישיון שניתן לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו. "

 

דהיינו, מכירת משקאות משכרים לקטינים אסורה בישראל. העונש על מכירת משקאות משכרים לקטינים הוא עד שישה חודשי מאסר או קנס עד 12900 ₪.

בהתאם לחוק "משקה משכר" מוגדר כמשקה תוסס או אלכוהולי שמכיל 2 אחוזים או יותר אלכוהול לפי נפח. ציון כמות האלכוהול על גבי המיכל תשמש הוכחה למידת התכולה.

החוק אוסר לעודד או לשדל קטין לשתות משקה משכר. העונש על שידול או עידוד קטינים לשתות אלכוהול הוא עד שלושה חודשי מאסר.

בעל עסק המוכר אלכוהול ועובדיו, אחראים למניעת מכירה של משקאות משכרים לקטינים.

בעל עסק ועובדיו רשאים לדרוש מהלקוחות להציג תעודת זהות כדי לברר את גילם.

חובה על כל עסק להציג מודעה המפרטת את הוראת האיסור הנ"ל. 

בעל עסק אשר לא מקיים את הוראות החוק ייחשב למי שלא קיים את תנאי רישיון העסק.

 לאחר מכירת האלכוהול "לקטין" – מעוכב המוכר לחקירה ולעתים אף מוצא צו סגירה כנגד המקום למשך 30 יום.

 

כיום, כמעט בכל תיק ותיק, מוגש כנגד המוכר כתב אישום.

במקרים רבים ניתן לסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה, אף במקרה של מכירת אלכוהול לקטינים במספר הזדמנויות. ההבדל בין הרשעה לאי הרשעה הוא קריטי מבחינת פרק הזמן בו הרישום קיים בגיליון הרישום הפלילי ומבחינת הגבלות עבודה/מקצועות שניתן לעבוד בהם עם הרשעה ובתחומים רבים נוספים (כגון: ויזה לחו"ל, קבלת רישיון לרכב ציבורי ועוד).

לכן, חשוב ליצור קשר עם עורך דין פלילי, החל משלב החקירה הראשוני, ולהתייעץ עמו כיצד לנהוג.

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ וייצוג בתחום הפלילי וביישום המעטפת המשפטית הנדרשת ללקוחותנו בהתאם לצרכיהם המשפטיים. 

לפרטים נוספים וליצירת קשר לחץ/י כאן