בית המשפט המחוזי בירושלים

 

תפ"ח 48009-03-13 מדינת ישראל נ' פלוני
 

לפני כבוד השופטים: צבי סגל – אב"ד, כרמי מוסק וארנון דראל

 

המאשימה

 מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד דניאל מור

מפרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)

 

-נגד-

 

הנאשם

פלוני
ע"י ב"כ עו"ד נעם לרנר, עו"ד פרופ' דב פרימר

 

ספרות:

לימור עציוני, גילוי עריות - ההיבט המשפטי של התופעה מנקודת מבטן של נשים בגירות קרבנות בילדות (תשס"ט)

 

חקיקה שאוזכרה:

פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971: סע'  11

חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982: סע'  172, 184

חוק העונשין, תשל"ז-1977: סע'  184, 345(א)(1), 345(א)(1)), 345(א)(3), 345(ב)(1), 348(א), 348(ב), 348(ו), 351(ג)(1), 351(ג)(2), 351ג(3)

חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981: סע'  5

 

 

מיני-רציו:

* בית המשפט הרשיע את הנאשם בביצוע עבירות מין כלפי בנותיו. נפסק, בין השאר, כי בעיני האדם הסביר ליטוף החזה החשוף של ילדה העומדת על סף גיל ההתבגרות מהווה מעשה מגונה.

* ראיות – עדות – קורבן עבירת מין

* עונשין – עבירות – מעשה מגונה במשפחה

* דיון פלילי – כתב-אישום – הרשעה בעבירה שונה

.

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שמייחס לו ביצוע עבירות מין כלפי בנותיו. בכתב האישום נאמר, כי מעשיו של הנאשם כללו נגיעות וליקוקים בחזהּ, בפטמות וכן נגיעות באיבר המין.

.

בית המשפט הרשיע את הנאשם ופסק כלהלן:

במצב הדברים הרגיל, בית המשפט מייחס משקל מיוחד לגרסאות הראשונות של העד במשטרה. אך בעבירות מין, ובעיקר עבירות מין במשפחה, בית המשפט מודע לכך שהגרסאות הראשונות של קורבנות עבירות מין הן לעיתים לקוניות, חושפות טפח ומסתירות טפחיים.

בית המשפט עשוי להרשיע נאשם בעבירה שאינה נזכרת בכתב האישום, גם מקום בו היא מבוססת על עובדות שנטענו בכתב האישום. במקרה זה, מאחר שהעובדות המבססות את העבירה הנוספת נטענו בכתב האישום, יקשה מאוד על הנאשם לטעון כי נשללה ממנו האפשרות להתגונן. הדברים אמורים ביתר שאת בשל העובדה שקו ההגנה של הנאשם כלל בחובו גם את העבירה הנוספת.

גרסת ההגנה הינה, שהנאשם כלל לא ביצע את המעשים המגונים המיוחסים לו. משכך, הוכחת יסוד אי ההסכמה הכלול בעבירה הנוספת אינו משליך על הגנתו של הנאשם ולא נשללה ממנו האפשרות להתגונן בפני הרשעתו בסעיף זה.

מעמדו של כתב האישום בתור המסמך המכונן של ההליך הפלילי, כמו גם שיקולי הוגנות ואחריות בהן נושאת המדינה בכובעה כמאשימה, מובילים למסקנה שמגבלת הענישה עליה מורה סעיף 184 במצב של הרשעה לפי עובדות שלא נטענו בכתב האישום, תחול גם במצב דנא של הרשעה בסעיף עבירה שלא צוין בכתב האישום, וכך גם נעשה הלכה למעשה.

היסוד העובדתי בעבירה של עשיית מעשה מגונה הוא מעשה שבנסיבות העניין מהווה בעיני האדם הסביר מעשה מגונה, ובלבד שנעשה הוא למטרה של גירוי, סיפוק או ביזוי מיני.

 

 

הכרעת-דין

 

השופט צבי סגל – אב"ד:

 

כתב האישום

1.         מ' (ילידת 1987) היא בתו של הנאשם (להלן - ייקרא גם "האב"), אשר התגוררה בבית המשפחה (להלן: "הבית"), יחד עם הנאשם, עד לפני מספר שנים.

 

לקריאת הכרעת הדין המלאה לחץ כאן