פסקי דין בהם אוזכרו כתביה של פרופ' לימור עציוני

 

פסקי דין מבית המשפט העליון: 

 1. ע"פ 2531/19 פלונית נ' מדינת ישראל - נ' הנדל, ד' מינץ, ע' גרוסקופף

 2. רע"א 1239/19  יואל שאול נ' חברת ניידלי תקשורת בע"מ - ד' ברק-ארז, מ' מזוז, י' וילנר

 3. בר"מ 5040/18 פלונית נ' רשות האוכלוסין וההגירה משרד הפנים - ד' ברק-ארז, ע' גרוסקופף, י' אלרון

 4. רע"א 3196/18 אגודת מגן דוד אדום בישראל נ' פלונית - י' עמית, ד' ברק-ארז, י' וילנר

 5. ע"פ 3853/17 פלוני נ' מדינת ישראל - ע' ברון, ג' קרא, א' שטיין

 6. בש"פ 8887/17 פלונית נ' פלוני - ע' ברון

 7. בג"צ 5384/16 פלוני נ' שר הפנים - א' חיות , י' עמית, מ' מזוז

 8. ע"פ 5585/15 פלוני נ' מדינת מדינת ישראל - י' דנציגר , ע' פוגלמן , מ' מזוז

 9. דנ"פ 6876/14 פלוני נ' מדינת ישראל – מ' נאור

 10. ע”א 2805/13 פלונית נ’ מדינת ישראל משרד העבודה והרווחה – י' דנציגר, א' שהם, ד' ברק-ארז

 11. ע”פ 7880/13 פלוני נ’ מדינת ישראל  - ס' ג'ובראן, י' דנציגר, ד' ברק-ארז

 12. ע"פ 7211/13 פלוני נ' מדינת ישראל - ס' ג'ובראן, ח' מלצר, נ' סולברג

 13. בש"פ 8763/12 פלוני נ' מדינת ישראל – י' עמית

 14. בע"מ 7814/12 פלוני נ' פלונית – י' דנציגר, צ' זילברטל, ד' ברק-ארז

 15. ע"פ 4327/12 פלוני נ' מדינת ישראל - ע' ארבל, ח' מלצר, א' שהם

 16. ע"פ 8203/11 פלוני נ' מדינת ישראל - א' רובינשטיין, י' דנציגר, נ' סולברג

 17. בש"פ 6817/11 ישראל רפאלי נ' מדינת ישראל - ע' פוגלמן

 18. ע"פ 6304/11 מדינת ישראל נ' פלוני - ע' ארבל, י' דנציגר, נ' סולברג

 19. ע"פ 3399/11 פלוני נ' מדינת ישראל - ע' ארבל, נ' הנדל, ד' ברק ארז

 20. ע"פ 3372/11 משה קצב נ' מדינת ישראל - מ' נאור, ע' ארבל, ס' ג'ובראן

 21. ע"פ 6092/10 פלוני נ' מדינת ישראל - ס' ג'ובראן, י' עמית, א' שהם

 22. ע"פ 3764/10 פלוני נ' מדינת ישראל - מ' נאור, י' דנציגר, צ' זילברטל

 23. ע"פ 2218/10 פלוני נ' מדינת ישראל - א' א' לוי, י' דנציגר,  י' עמית

 24. ע"פ 1581/10 מדינת ישראל נ' פלוני - מ' נאור, ע' ארבל, נ' הנדל

 25. ע"פ 7015/09 פלוני נ' מדינת ישראל - א' רובינשטיין, ע' פוגלמן, א' שהם

 26. ע"פ 5582/09 פלוני נ' מדינת ישראל - א' רובינשטיין , י' דנציגר, י' עמית

 27. ע"פ 420/09 פלוני נ' מדינת ישראל - א' א' לוי, ע' ארבל, י' דנציגר

 28. ע"פ 9919/07 פלוני נ' מדינת ישראל - א' א' לוי, י' דנציגר, נ' הנדל

 

פסקי דין מבית המשפט המחוזי:

 1. ת"פ 38157-06-14 מדינת ישראל נ' ברגיתי - מ' דרורי

 2. תפ"ח (י-ם) 48009-03-13 מדינת ישראל נ' פלוני - צ' סגל, כ' מוסק, א' דראל

 3. תפ"ח (י-ם) 667/09 מדינת ישראל נ' פלוני – צ' סגל,מ'  דרורי, מ' יועד הכהן

 4. תפ"ח (ת"א) 1045/08 מדינת ישראל נ' א. מ. – ש' דותן, י' שיצר, ש' שוחט

 

פסקי דין מבית המשפט השלום:

 1. ת"א 38541-08-17 סקס סטייל בע"מ נ' אבוטבול - ג' הס

 

 

פסקי דין מבית המשפט לענייני משפחה:

 1. תלה"מ 7948-07-17 פלוני נ' פלונית - א' זגורי

 

פסקי דין מבית המשפט לתביעות קטנות:

 1. ​ת״ק 31510-09-16 פלוני נ' פלוני - א' ויצנבליט

פסקי דין מבית הדין הצבאי:

 1.  (דרום) 126/17 התובע הצבאי נ' טוראי ב' א' - אל"ם פריד, סרן אדר, סרן גולדן