Cybersecurity and Legal-Regulatory Aspects

World Scientific, 2021

מרחב הסייבר הפך לחלק קריטי בחיינו וכתוצאה מכך הפך לנושא מחקר אקדמי חשוב ומרכזי.  זהו תחום רב-גוני ודינמי שמונע בעיקר על ידי המגזר העסקי-אזרחי, ומשפיע גם על הביטחון הלאומי.

ספר זה מציג נושאים עכשוויים ומגוונים הקשורים למשפט ולרגולציה של מרחב הסייבר ביחס לתחום אבטחת הסייבר. כל חלק כולל אסופת מאמרים של מלומדים מישראל ומחו"ל מתחום הסייבר והמשפט המציעים ניתוח שאלות מהותיות, מחקר אקדמי ושיטות פעולה בתחום. ספר בין תחומי זה מכיל התייחסות מעמיקה ומקיפה לדיסציפלינה הכוללת של אבטחת סייבר ומשקף את השיח המתקדם ביותר בנושאים אלו.

פרופ' לימור עציוני הינה מרצה מבוקשת באקדמיה בעלת ידע נרחב וייחודי למשפטן בתחום הפלילי. פרופ' עציוני הנה מומחית בתחום עבירות המין, עבירות הנוער וסייבר והתארחה כחוקרת אורחת במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) .

© 2021 by ShanyLaw.com

 Fax: 02-533-5704

Office:  03-609-2922

אבן גבירול 2, בית אליהו, קומה 8, תל-אביב

2 Eben Gvirol St., Eliyahu Building, 8th Floor

Tel-Aviv, Israel

לקבלת ייעוץ מיידי: